Oscar Puschmann er kjent for sine «før og nå-bilder» som dere har sett gjengitt i Nationen i mange år. Han skal nå skal fotografere landskap, kulturminner, folk og dyr på Helgøya, med bakgrunn i gamle bilder som skal samles inn, og re-fotograferes på samme sted. Det vil gi et tidsbilde på hvordan folk og landskap har endret seg.

Vi må lokalt gjøre en jobb med å samle inn bilder som han skal re-fotografere. Det kan være nye bilder som er 5-10 år, og gamle bilder dere har hengende på veggen eller liggende i en skuff som viser landskap, et miljø, hus, dam, stranda eller et jorde på Helgøya. Det er bare fint om det er med folk i arbeid, med redskap, maskiner eller dyr på bilde.  Det er allerede samlet inn mange fine, gamle bilder på DigitaltMuseum. Det er spesielt bilder fra 70- 80 – 90-2000- tallet vi gjerne ønsker dere skal se ekstra etter.

FINN FRAM BILDER og sende dem over til Gerd Lodden Solberg på mobilnummer 96 94 20 81 (sms/mms) eller på e-post gls@ringsaker.kommune.no. Disse bildene legges inn i en base som arbeidsgruppa for Helgøya som utvalgt kulturlandskap har tilgang til, i tillegg til Oskar Pushmann. Det er viktig at dere bekrefter at bildet fritt kan gjenngis offentlig, og at det også kan inngå i DigitalMuseum sin database.  Fint om dere kan sende inn bilder i løpet av mai!  Refotograferingen skjer 16.-19. juni.

Noter navn på eier av bilde, gardsnavn, navn på personer, sted og tid av det/de som er avbildet i sms/mms eller epost. Kvaliteten på de bildene som sendes inn er ikke avgjørende i første omgang. Utvalgte fotografier må skannes på nytt med høy oppløselighet, noe vi har samarbeid med Anno Museum (Hedmark Museum) om. Denne kostnaden står vi for. Bilder fra rundt år 2000 finnes kanskje allerede i digital versjon. Vi tar også gjerne imot slike bilder. Vi tar kontakt med deg i forbindelse med de bildene som vi velger å bruke, enten i forbindelse med dette prosjektet eller på annen måte. 

Innsamla bilder, både de Oskar Puschmann bruker, og de øvrige, kan senere bli brukt til eksempelvis  fotoutstilling, kalender, postkort m.m.

Håper dere synes det er moro å være med på denne dugnaden, for å få vist frem Helgøye i fortid og nåtid!

 

Foto: Hedvig Rognerud