– I år starter vi opp flere nye tilbud. Et av dem er «Musikkarusellen», hvor barn på 2. og 3. tinn får mulighet til å prøve gitar, keyboard, stryke-, blåse- og slagverkinstrumenter. Dette er en ypperlig vei inn i musikkens verden for barn som er nysgjerrige på ulike instrumenter, sier Benedicta Gray, leder for Ringsaker kulturskole.

– Kulturskolen har også ledig kapasitet på elgitar, etter flere år med venteliste, legger Gray til.

Hip-hop og musikalteater

Til høsten tilbyr også kulturskolen i Ringsaker faget «Musikalteater» og utvider dansetilbudet med hip-hop fra 2. trinn.

– Musikalteater er et spennende tilbud for ungdom fra 13 år, som har lyst til å fordype seg i skjæringspunktet mellom teater og musikal, og jobbe med oppsetninger av egne forestillinger, sier Gray.

Kulturskolen fortsetter også satsingen på hip-hop.

– Vi begynte med hip-hop for mellomtrinnet i fjor, og det ble en stor suksess. Derfor utvider vi nå tilbudet, slik at elever på 2. og 3. trinn kan melde seg på hip-hop, sier Gray.

Les mer om fagene på kulturskolen og meld deg på fag innen søknadsfristen 1. juni.