Odd B. Hauge er en av eierne av Myntmesterens hage i Hamar. Der har de i løpet av de siste 5-6 årene testet ut bokashi som kjøkken-komposteringsmetode. 
I dag er noe annet utenkelig og alle pryd- og nyttevekster får sin dose med bokashijord i løpet av vekstsesongen. Metoden bidrar også til lavere utslipp av klimagasser og det oppleves  som dobbelt meningsfullt. Kunstgjødsel er et fremmedord i hagen. 

Myntmesterens hage er en visningshage med 600-700 besøkende i løpet av sommeren, samtidig som den er privat og hobbybasert.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal

Tid: Torsdag 3. september klokka 19:00 

Vi følger reglene som gjelder for smittevern knyttet til Korona-situasjonen. Vi tar hensyn til hvor mange det kan være i publikum og avstanden mellom hver enkelt.