Forurensning i Båhusbekken

Lekkasjen som oppsto i en kum i Strandsagvegen forrige uke, ble tettet og reparert i løpet av helga. I etterkant er det tatt vannprøver i Båhusbekken både nedenfor kummen og ovenfor, og i disse vannprøvene er det funnet til dels høye verdier av E. coli. Mannskap fra teknisk drift er ute og søker for å finne kilden til denne forurensningen, og det er også tatt vannprøver oppover i bekken for å snevre inn søksområdet. Tiltak vil bli iverksatt når kilden er funnet. 

Rotavirus bekreftet

Det er nå bekreftet et utbrudd av rotavirus-sykdom relatert til bading i Mjøsparken. Vi kan dermed konkludere rimelig sikkert med at sykdom relatert til bading i Mjøsparken skyldes forurensning fra Båhusbekken i badevannet. Ved denne typen forurensninger kan det også være andre sykdomsfremkallende stoffer i vannet, og det er derfor mulig at noen kan ha blitt syke med andre typer infeksjoner enn rotavirus.

Inntil videre opprettholdes frarådingen mot å bade i Mjøsparken.  

Om rotavirus

Rotavirus er en vanlig årsak til oppkast og diare hos små barn. Vaksine mot rotavirus har vært del av barnevaksinasjonsprogrammet for spedbarn siden 2014, og beskytter godt mot infeksjon. Dersom man likevel blir syk, beskytter den godt mot alvorlige symptomer. Den beskyttende effekten av vaksinen ser ut til å vare i minst 3 år. Større barn og voksne får oftest milde eller ingen symptomer ved infeksjon, men kan være smitteførende likevel.

Inkubasjonstid, altså tiden fra man blir smittet til man blir syk, er 1-2 dager. Man er smitteførende i 4-7 dager etter symptomdebut. Viruset smitter vanligvis ved kontaktsmitte mellom personer, enten som fecal-oral smitte (altså fra avføring) eller ved dråpesmitte via luftveiene. Kan også smitte via drikkevann og dersom man får forurenset badevann i munnen. For å unngå videre smitte til andre er god håndhygiene, god hygiene ved bleieskift, eget håndhåndkle og gjerne eget toalett viktig.

Det finnes ingen behandling mot rotavirus, og symptomene er vanligvis over i løpet av en uke. Sykehusinnleggelse kan bli nødvendig ved uttørring og betydelig redusert allmenntilstand, som ved andre typer omgangssyke. Barnehagebarn må holdes hjemme til 48 timer etter symptomfrihet. 

Hva gjør du om du eller noen i familien er blitt syk?

Symptomer som diare og oppkast behandles som en vanlig omgangssyke med hvile og nok drikke. Kontakt lege dersom bekymring for allmenntilstanden, særlig ved tegn på dehydrering/uttørring (uttalt slapphet, lite urinproduksjon, blek hud, innsunkne øyne, tørre slimhinner, rask pust). Vær særlig observant på små barn. 

Ved dårlig allmenntilstand eller vedvarende symptomer fra mage/tarm i mer enn en ukes tid, anbefales kontakt med fastlege for prøvetaking. Husk å si om du har badet i Mjøsparken.