Kommunen vil jevnlig ta oppfølgende prøver av vannkvaliteten i Mjøsparken og Båhusbekken.