Vannet i og rundt Mjøsparken har blitt testet jevnlig den siste uka, og prøvene har vist at  badevannet har hatt god kvalitet. I dag kom imidlertid resultater på en prøve som siste forhøyede verdier av intestinale entrokokker.  

– Vi velger å være føre var, og fraråder bading igjen i påvente av at kontrollprøvene analyseres, sier kommunalsjef Håvard Haug.

Prøvene som er tatt ved utløpet av Båhusbekken viser gode verdier. Det er mulig at det forurensede vannet kan ha kommet som en følge av flommen.