– Dette er blant de største veiprosjektene vi har hatt noensinne. Men vi gjør det fordi vi vil ha bedre trafikksikkerhet, vi ønsker bedre fremkommelighet og så vil vi selvfølgelig bidra til en positiv vekst som dette gir i denne regionen, og som er viktig for Innlandet, sa statsråden i sin tale.

– E6 binder landet sammen på en helt spesiell måte. Kortere reisetid og forutsigbar fremkommelighet er gull verdt for næringslivet. Det styrker konkurranseevnen, og en bedre vei gir bedre tilgang på kompetanse og gjør det enklere å rekruttere på tvers av regionen, sa Hareide.

Imponerende arbeid

Nye Veier og alle deres ansatte fikk honnør for jobben som er gjort med den nye veien, som blir både rimeligere enn budsjettert og tidligere ferdig enn planlagt. Administrerende direktør Anette Aanesland frambrakte også en hilsen under åpningen.

– Dagen i dag er en stor dag for oss. Jeg vil benytte anledningen til å takke Hæhre, Veidekke, Rambøll, Sweco og øvrige underentreprenører for det arbeidet dere har utført sammen med Nye Veiers ansatte i prosjektet. Dere har levert et veldig godt prosjekt, og det er vi svært stolte av, sa Aanesland.

Må skape verdiene

Ordfører Anita Ihle Steen var opptatt av mulighetene den nye veien gir for Ringsaker kommune og for hele Innlandet.

– Vi er både glade og veldig takknemlige for den veien som nå skjærer seg gjennom Mjøslandskapet. Den gir oss fantastiske muligheter, men de gjør seg ikke selv. Vi må se dem og gripe dem. En vei som bare går forbi gir ingen avkastning. Vi må ha noe som gjør at folk bremser ned og kjører innom. Noe som gjør at de blir så begeistret at neste gang de kommer så har de med seg både kjerring, unger og hele flyttelasset, sa Ihle Steen. 

Veien videre til Moelv åpner allerede i desember, og hele den 43 km lange strekningen fra Kolomoen til Moelv er da ferdigstilt.