Veldre historielag presenterer den felles årboka for Brøttum, Ringsaker og Veldre historielag.
Finn Havik som er leder i årbok-komiteen snakker om arbeidet med årboka. I boka er det er mye spennende lokalhistorisk stoff og veldringer som har bidratt med artikler gir oss innblikk i det de har skrevet om.   

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Tid: Mandag 6. november klokka 19:00