Årshjul for skolens valg 2020-2021

2020

MÅNED AKTIVITET ANSVAR TIDSFRIST/DATO
August Månedens utstilling Adm. 1. skoleuke
Fellessamling Adm. + dramagruppa
September Søppelplukking 2.-3. trinn  
Blime! Turid ?
Skoleløp for Afrika Bente H. og GNO Uke 37
Fellessamling: knyttes til skoleløp for Afrika 6. trinn, 2. trinn Uke 37
Oktober Søppelplukking 4.-5. trinn  
Månedens utstilling 6. trinn  
FN-dagen

Bente H. og  Lars Ole

Fredag uke 43
       
November Søppelplukking 6. trinn  
Månedens utstilling 3. trinn  
Desember Søppelplukking 7. trinn  
Månedens utstilling Adm.  
Fellessamling knyttes til generalprøve på juleforestilling Alle  
Juleavslutning i Fagerlundhallen Dramagruppa og adm. 10. desember

Gang rundt juletreet

Faddertrinn avtaler seg i mellom

 

  Julegudstjeneste i kirken 4. og 7. trinn

2021

MÅNED AKTIVITET ANSVAR TIDSFRIST/DATO
Januar Søppelplukking 2. trinn  
Månedens utstilling 5. trinn  
Fellessamling 1.-2. trinn  
Februar Søppelplukking 3. trinn  
Månedens utstilling 1. trinn  
Internasjonal kveld Bente H., Lars-Ole, 5. trinn 18. februar
  Uke seks 1.-7. trinn Uke 6
  Morsmålsdagen GNO-lærere + komité Uke 7
Mars Søppelplukking 4.-5. trinn  
  Månedens utstilling 2. trinn  
  Samarbeid med moskeen i Brumunddal 6. trinn Etter avtale
  Litteraturuke Br.dal bibliotek, Guri og Sonja Uke 12
  Annerledes dag knyttet til litteraturuka Dramagruppa Uke 12
  Samarbeid med Knutstad Holen 6. trinn, Bjørg L.L.  
April Søppelplukking 6.-7. trinn  
  Månedens utstilling 7. trinn  
Mai Søppelplukking 2.-3. trinn  
  Månedens utstilling 4. trinn  
  Utdeling av blomster og underholdning på Tømmerli 4. trinn 14. mai
  O-løp/natursti for 5.-7. trinn på Sveum

Ansvarlig: Fagerlund
Reserve: Hempa
Her: Anders, Kent Inge og Per Olav.

?
  Samarbeid med kriken (dåp og pinse) 3. trinn mai
Juni Søppelplukking 4.-5. trinn  
FIB (Fagerlund Internasjonale Barneleker) Bente H. 10. juni
Fellessamling: generalprøve 7. trinn 7. trinn  
Felles avslutning for hele skolen i amfiet Dramagruppa 19. juni

 

Plan for flerkulturelt arbeid

MÅL TILTAK TIDSROM ANSVAR
Bygging av flerkulturell plattform for hele personalet GNO-morsmålslærermøter 1 gang i måneden Koordinator
Skoleutvikling 2 ganger i året Adm./koordinator
Styrking av min.språklige elevers språkopplæring Daglig fokus på språk Hele året Alle ansatte
Årsplaner med internasonalt perspektiv Hele året Teamene
Kartlegging/Vokal Semptember/juni GNO-lærere/ kontaktlærere
Program for lese- og skriveopplæring 1.-2. trinn Hele året Teamene

Den andre leseopplæringen
Resiprok lesing 5.-7. trinn

Hele året Teamene
Leksehjelp 2.-7. trinn Hele året Lærer/assistent
Lesevenn-prosjektet 4. trinn (samarbeid med barnehager) Januar/februar GNO-lærere
Innkjøp til bibklioteket Hele året GNO/lærere/ bibliotekar
Inkludering av min.språklige elever faglig og sosialt Hjelp til å delta i fritidsaktiviteter Hele året Sosiallærer
Internasjonal uke Uke 43 Skolen/bibliotek/ kooridnator
Ulike merkedager Hele året Koordinator/GNO-lærere
Fagerlund Internasjonale Barneleker Juni Koordinator/GNO-lærere
Den Internasjonale Morsmålsdagen Februar/mars Koordinator/GNO-lærere
Synliggjøring av internasjonale perspektiver på trinnene Hele året Alle ansatte
Styrking av foreldresamarbeid Internasjonal vennskapskveld Annet hvert år Adm./koordinator + komitè
For-foreldremøter 2 ganger i året

GNO-lærere/teamledere

Samarbeid med FAU/fadderordning   Adm./FAU
Kompetanseheving/ nettverksbygging Koordinatorstilling Hele året Adm.
 
Hospitering/rådgiving

Partnerskole med Høgskolen i Hedmark/Innlandet

Kurs
Språkpraksisplasser
Flerkulturelt nettverk 2 ganger i året

Ekskursjonsplan

Trinn Sted
1. Jernbanemuseet
2. Jønsberg Landbruksskole
3. Skitur til Veldre sag
Lesevake med overnatting på skolen
4.

Mesnali

5. Skogmuseet
Vitensenteret eller PR - praktisk realfag (?)
Raskodagen
6. Åkersætra leirsted
Leirskoleopphold ved Kystleirskolen i Tvedestrand
Raskodagen
7.

Energisenteret
Avslutningstur - Klatreparken på Helgøya
Skogmuseet
Raskodagen
Evt. krigshistorisk senter i Moelv

 

Start og slutttider

Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4. trinn 08.30 - 13.05 08.30 - 14.05 08.30 - 13.05 08.30 - 14.05 08.30 - 14.05
5.-7. trinn 08.30 - 13.10 08.30 - 14.10 08.30 - 14.10 08.30 - 14.10 08.30 - 14.05

Mer detaljer rundt timeplan og friminutt fås ved henvendelse til skolen.