Årsplanen for 2019-2020 er nå klar. Vi håper den faller i smak og at dere vil finne nyttig informasjon. Denne blir sendt ut til foreldrene i barnehagen på mail og er ment som et hjelpemiddel for å holde oversikt over forventninger, hva som skjer i barnehagen og som arbeidsdokument for personalet.