Det pågår flere byggearbeider samtidig i området, og vi er gjort kjent med at enkelte velger å krysse både rundkjøringen ved McDonalds og selve E6 for å komme seg ned til området.

Det er laget en gangvei fra sentrum og helt ned til Mjøsa. Gangveien følger elvepromenaden fra sentrum, og er godt merket. Den krysser en avkjøring ved MC Donalds, men der er det også laget fotgjengerovergang slik at det skal være trygt å krysse den. Inntil vannstanden i Mjøsa går ned vil det være vanskelig å ta seg ned til Mjøsparken også via den etablerte gangveien, da den siste undergangen foreløpig er oversvømt.

NB! Fra august vil denne adkomsten bli stengt på grunn av arbeidet med E6. Det vil da bli laget en ny adkomst fra Strandvegen, denne vil bli beskrevet i egen kunngjøring.

Vær også oppmerksomme på at fram til 1. juli er skateparken stengt mellom mandag kl. 07.00 og fredag kl. 15.00 på grunn av anleggsarbeider i Mjøsparken. Da er det ulovlig å oppholde seg i skateanlegget, som også er avsperret.