Ringsaker kommune tilbyr aktivitetsgrupper som et fritidstilbud til barn mellom 7-12 år. Det er et lavterskeltilbud og alle barn i kommunen som ikke har et annet aktivitetstilbud, kan søke om plass. Vi har nå to grupper. Hver gruppe består av to aktivitetsledere og 7-8 barn.  Aktivitetsgruppene foregår på mandager omtrentlig mellom kl.16.30-20.00. Barna blir hentet og levert hjemme i forbindelse med aktivitetene, med mindre annet avtales direkte med den aktuelle aktivitetsleder.

Gruppene veksler på å finne på ting inne og ute. De kan for eksempel være inne å lage mat, holde på med ulike aktiviteter utendørs eller dra ut på ting som bowling og museum. Gruppene følger skoleruten i forhold til oppstart, avslutning og ferier.

Aktivitetslederne er ansatt i Ringsaker kommune, og det er de som har ansvaret for den praktiske driften av gruppene. Det vil si at de har ansvaret for planlegging og gjennomføring av aktivitetene i gruppene. Det overordnede og koordinerende ansvaret ligger hos Ringsaker barne- og ungdomsvern.

For spørsmål ta kontakt med barneverntjenesten.

Søknadsskjema sendes til barne- og ungdomsvern, pb 371, 2381 Brumunddal