Administrasjon

Fredrik Sørensen Dahl
Skoleleder
​fsd@ringsaker.kommune.no

Dag Bjørnar Mork
Fagleder
dbm@ringsaker.kommune.no

Turid Gullhav
Førstesekretær
tgu@ringsaker.kommune.no

Pedagogisk personale

Trine Lise Castelein Bergengen
Ansvar for spes.ped / stedfortreder for skoleleder
trine.bergengen@skole.ringsaker.kommune.no

Mona Storlien 
Kontaktlærer 1. - 2.trinn
lmonstor@skole.ringsaker.kommune.no

Guro Wardberg 
Kontaktlærer 3. - 4.trinn
lgurward@skole.ringsaker.kommune.no

Ingrid Birkelund 
Kontaktlærer 5. - 7.trinn / IKT-ansvarlig
lingbirk@skole.ringsaker.kommune.no

Rebecka Andrine Smestad
Faglærer
lrebsmes@skole.ringsaker.kommune.no

Thea Vestre
Faglærer
thea.vestre@skole.ringsaker.kommune.no

Zbigniew Okon
Faglærer / morsmålslærer
zbigniew.okon@skole.ringsaker.kommune.no

Barneveiledere

Elisabeth Vangli 
SFO-leder / fagarbeider
elivang@skole.ringsaker.kommune.no

Gro Jensen
Barne- og ungdomsarbeider
gro_jensen@yahoo.no