Ledergruppa

 

Rådmann

Jørn Strand

62 33 50 00

jst@ringsaker.kommune.no

Assisterende rådmann

Espen Hvalby

62 33 50 00

ehv@ringsaker.kommune.no

Strategisjef

Alf Thomassen

418 86 401

alt@ringsaker.kommune.no

Økonomisjef

Rita Hidemstrædet

920 39 991

rhi@ringsaker.kommune.no

Plansjef

Anne Gunn Kittelsrud

975 47 968

agu@ringsaker.kommune.no

Kommunalsjef skole og barnehage

Anne Kari Thorsrud

414 42 261

akt@ringsaker.kommune.no 

Kommunalsjef helse og omsorg

Sverre Rudjord

911 46 495

svu@ringsaker.kommune.no

Kommunalsjef øvrige enheter

Håvard Haug

977 45 103

havh@ringsaker.kommune.no

 

Skoler

Brumunddal ungdomsskole 62 33 60 00 E-post
Rektor Line Osmo 62 33 60 00 line.osmo@ringsaker.kommune.no
     
Brøttum barne- og ungdomsskole 62 34 99 00 E-post
Rektor Haldis Sveen 913 78 411 has@ringsaker.kommune.no
     
Fagerlund skole 62 36 22 00 E-post
Rektor Kari S. Ødegård 948 06 199 ksd@ringsaker.kommune.no
     
Fagernes skole 62 36 52 05 E-post
Fredrik Sørensen Dahl 411 06 505 E-post
     
Furnes ungdomsskole 62 33 61 50 E-post
Rektor Geir Mauseth 911 48 587

 

gema@ringsaker.kommune.no​

     
Gaupen skole 62 33 64 20 E-post
Rektor Gerd Elin Borgen 472 71 633 geb2@ringsaker.kommune.no
     
Hempa skole 62 35 14 30 E-post
Pål Volden 906 36 030 pvo@ringsaker.kommune.no
     
Kirkekretsen skole 62 33 62 90 E-post
Rektor Marion Robsahm 977 90 107  
     
Kirkenær skole 62 33 62 70 E-post
Rektor Grethe Granerud 915 58 575 grgr@ringsaker.kommune.no
     
Kylstad skole 62 33 60 40 E-post
Kristin Ingelstad 920 61 069
kristin.isabelle.ingelstad@ringsaker.kommune.no
     
Lismarka skole 62 33 65 70 E-post
Rektor May-Britt Eriksen Norberg 906 95 340 mben@ringsaker.kommune.no
     
Messenlia skole 62 33 63 20 E-post
Rektor May-Britt Eriksen Norberg 906 95 340 mben@ringsaker.kommune.no
     
Moelv og Fossen skoler

40 43 44 10  (Moelv)

62 33 62 62( Fossen)

E-post
Rektor Bodil Ellefsæter 900 89 052 bodil.ellefsaeter@ringsaker.kommune.no
     
Moelv ungdomsskole 62 33 63 30 E-post
Rektor Kristin Marie Sørlien 958 76 746 kmso@ringsaker.kommune.no
     
Mørkved skole 62 33 63 60 E-post
Rektor Tone Strømberg 62 33 63 60 trg@ringsaker.kommune.no
     
Nes barneskole 62 33 64 70 E-post
Rektor Anne Kari Thorstad 450 28 818 anne.kari.thorstad@ringsaker.kommune.no
     
Nes ungdomsskole 62 36 50 50 E-post
Rektor Camilla Rønning 969 48 924 camilla.ronning@ringsaker.kommune.no
     
PP-tjenesten 459 73 898 E-post
Leder Turid Fauske 412 06 671 tfa@ringsaker.kommune.no
Øvrige ansatte    
     
     
Stavsberg skole 62 35 00 48 E-post
Rektor Else Margrethe Holst 906 73 811 emh@ringsaker.kommune.no
     
Voksenpedagogisk senter 62 33 65 00 E-post
Leder Geir Sandberg 952 87 352 gsan@ringsaker.kommune.no
     
Åsen skole 62 36 52 05 E-post
Fredrik Sørensen Dahl 411 06 505 E-post

 

Barnehager

Bakkehaugen barnehage

476 27 597

E-post

Barnehageleder Line Nordvik

412 03 317

lno@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Brøttum barnehage

62 36 03 03

E-post

Barnehageleder Trine Nymoen

414 58 017

tnm.@ringsaker.kommune.no 

 

 

 

Buttekvern barnehage

62 33 52 60

E-post

Barnehageleder Anne-Lene Alhaug

969 48 920 alal@ringsaker.kommune.no

Assisterende leder Hege B. Kvernvolden

969 48 918

hkv@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Fagernes barnehage

915 85 909

E-post

Barnehageleder Gunn Bjerke

452 43 460

gbj@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Fossen barnehage

62 33 63 10

E-post

Barnehageleder Gunn Bjerke

452 43 460

gbj@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Fredheimvegen barnehage

62 33 65 80

E-post

alal@ringsaker.kommune.no​

Barnehageleder Anne-Lene Alhaug

969 48 920 

 

 

 

 

Furnes barnehage

62 35 86 04

E-post

Barnehageleder  Mette Linnerud

913 95 339

mli@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Hempa barnehage

468 31 422

E-post

Barnehageleder Gry Gulliksen

414 21 866 

gry.gulliksen@ringsaker.kommune.no​

 

 

Kylstad barnehage

 

E-post

Barnehageleder  Mette Linnerud

913 95 339

mli@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Lismarka barnehage

476 96 859

E-post

Trine Nymoen

414 58 017

tnm.@ringsaker.kommune.no 

 

 

 

Moelv barnehage

62 36 73 03

E-post

Gunn Bjerke

452 43 460

gbj@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Nes barnehage

906 34 555

E-post

Tone B. Kristiansen

988 88 237

tkr@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Simenstua barnehage

905 18 028

E-post

Barnehageleder Mette Linnerud

913 95 339

mli@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Tømmerli barnehage

62 33 63 90

E-post

Barnehageleder Britt Merete Hval

419 27 771

bmh@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Vesleparken barnehage

468 41 477

E-post

Barnehageleder Gry Gulliksen

414 21 866

gry.gulliksen@ringsaker.kommune.no

     

Åsen barnehage

476 96 863  
Barnehageleder Trine Nymoen 414 58 017 tnm.@ringsaker.kommune.no 

 

Helse og omsorg

Barne- og ungdomsvern

62 33 53 85

E-post

Leder Lisbet Gjønnes

952 51 400

lgj@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Enhet for hjemmetjenester

 

E-post

Leder Kari Vik

932 00 354

kari.vik@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Enhet for tilrettelagte tjenester

   
Leder Kjell Erik Bjurling 412 67 864 E-post
keb@ringsaker.kommune.no
     

Enhet for institusjonstjenester

   
Leder Berit Elisabeth Nygård

916 74 341

E-post

berit.elisabeth.nygard@ringsaker.kommune.no

 

   

Helsestasjoner

62 33 59 30

E-post

Leder Ingeborg Wien

940 16 637

inw@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kommunalmedisinsk senter

62 36 20 00

E-post

Leder Atle Sørensen

90 26 71 95

atle.sorensen@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Matproduksjon

62 36 20 00

E-post

Leder Vidar Sveadalen

476 98 575

vsv@ringsaker.kommune.no

 

   

Sosiale tjenester / NAV

55 55 33 33

E-post

Konst. NAV-leder Monica Mathisen Jørgensen

55 55 33 33

monica.mathisen.jorgensen@nav.no

 

   

Psykisk helse og rustjenester

62 33 52 00

E-post

Leder Inger S. Kjelsrud

473 29 490

iss@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Ringsaker avlastningssenter

62 33 52 82

E-post

Leder Hege T. Granstrøm

957 92 695

htg@ringsaker.kommune.no

Øvrige enheter

Ringsaker bibliotek

62 33 64 90

E-post

Biblioteksjef Mette Westgaard

951 43 340 

mwe@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Ringsaker brannvesen

918 33 505

E-post

Brannsjef Ragnar Sund

952 00 402

rsu@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Bygg og eiendom

62 33 50 00

E-post

Petter Granum

913 09 600

pgr@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kart og byggesak

62 33 50 00

E-post

Kart og byggesakssjef Atle Ruud

476 96 745

ruu@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kemnerkontoret

62 33 50 00

E-post

Postmottak Kemnerkontoret

 

kemner@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kultur

62 33 50 00

E-post

Kultursjef Asle Berteig

62 33 54 32

abe@ringsaker.kommune.no

Postmottak kultur

 

postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Kulturskolen

62 33 51 84

E-post

Rektor Benedicta Gray

476 92 779

benedicta.gray@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Landbrukskontoret

400 22 045​

E-post

Landbrukssjef Stein Inge Wien

969 42 076

siw@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Renholdsenheten

62 33 55 00

E-post

Renholdsleder Mai Britt Kringsjå 

930 02 932

mbk@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Ringsaker kommunale servicesenter

62 33 50 00

E-post

Servicesjef Heidi Voldengen

930 04 656

rni@ringsaker.kommune.no

 

 

 

Teknisk drift

62 33 50 00

E-post

Teknisk sjef Tor Simonsen

915 37 039

tor.simonsen@ringsaker.kommune.no

 

Næring, kommunikasjon og marked

Heidi T. Karlsen - næringsrådgiver

916 26 968

hka@ringsaker.kommune.no

Kristina Meyn Krogvold - rådgiver

911 68 786

kog@ringsaker.kommune.no

Anne Mette Stikbakke Limoseth - digital innholdsrådgiver

994 51 442 amsl@ringsaker.kommune.no

Bjørg Mykløy - markedssjef

906 54 820

bmy@ringsaker.kommune.no

Ingebjørg Myrstad-Nilsen - kommunikasjonsrådgiver

909 28 498

imn@ringsaker.kommune.no

Tor Rullestad - næringssjef

920 96 254

trul@ringsaker.kommune.no