Tema er områdereguleringsplan for Brumunddal sentrum nord; fortetting/omforming for flere boliger nær sentrum, framtidig gatenett, løsninger for buss og trafikk rundt skolene, sykkelveger i Brumunddal. Alle som har spørsmål til planarbeidet eller trenger mer informasjon  knyttet til enkelteiendommer eller tema, er velkommen innom for en prat i tidsrommet  kl 15-18. Grunneiere, beboere og andre interessenter er spesielt velkomne. Denne ettermiddagen blir det individuell informasjon og samtaler om eiendommer og delområder.  Velkommen innom.

Eventuelle synspunkter på planarbeidet må sendes inn skriftlig som uttalelser til oppstart. Frist for uttalelse er 18. januar 2018. For generell informasjon om planarbeidet, se kunngjøring av planoppstart for områdereguleringsplanen.