Fra klokken kl. 16.30 til 17.30 vil Veldre kirke være åpen for alle som søker fellesskap i forbindelse med at Janne Jemtland er savnet. Samlingen arrangeres i forståelse med den savnedes nærmeste familie.
 
– Dette er en situasjon som berører hele Ringsakersamfunnet, og vi ønsker å gi et tilbud til alle som føler behov for å møtes. I tillegg til prest fra menigheten, vil blant annet representanter fra kommunens ledelse og kriseteam være til stede, forteller fungerende ordfører Geir Roger Borgedal.
 
Han opplyser at kommunens kriseledelse har fulgt saken nøye utfra kommunens oppgaver samlet, og at de involverte kommunale enhetene følger opp innen sine respektive tjenesteområder.
 
– Vårt fokus er å tilby de aktuelle kommunale tjenestene på en god måte og vise omsorg i en vanskelig situasjon, sier Borgedal.