Arbeids- og opplæringstjenesten er et tilbud til funksjonshemmede i yrkesaktiv alder. Vi gir tilbud om arbeid, aktivitet og opplæring.

Vi har 25,43 årsverk, og gir tilbud til ca. 100 brukere. Virksomheten ligger på tre steder, både på bygda og i byen:

  • Brumunddal
  • Holo
  • Sund

Vår tjeneste er organisert på 10 forskjellige grupper hvor vi arbeider med keramikk, blomster, tekstiler og tre, samt aktivitetsgrupper som legger vekt på individuell tilrettelegging.

Vår visjon er: Opplevelse og mestring!

Det er et overordnet mål for oss at brukerne våre skal få mestringsopplevelser. Vår filosofi er at funksjonshemming først inntrer når brukeren møter en hindring. Vår oppgave er å tilrettelegge slik at brukerne i størst mulig grad får brukt sine muligheter og ferdigheter. Derfor er det viktig at vi møter brukerne på den enkeltes nivå, ingen er like.
For alle er det viktig å skifte agenda mellom hjem, arbeid og fritid.

Vi ønsker å bidra til å utvide funksjonshemmedes sosiale nettverk.