Under noe han trodde var et ordinært styremøte i  Ringsaker idrettsråd, dukket ordføreren med gjester opp og bad han med seg til «fest.»  Nes, som selv har fremmed søknad om kongens fortjenestemedalje på vegne av andre flere ganger, ble svært overrasket over selv å få denne gjeve utmerkelsen. 

Med lidenskap for idrett og solbær
Arnfinn Nes har vært med i Ringsaker idrettsråd i 33 år, og i 31 av disse årene har han sittet som leder. Han har i tillegg vært instruktør i Sølja folkedanslag i 30 år. I jobbsammenheng har han i en mannsalder bidratt sterkt i forskning på frukt og bær, og med sin doktorgrad i solbær og har skrevet mange viktige fagartikler. 

Søknaden om medaljen ble fremmet av Jan Tørudbakken og Ole Rud, sistnevne rakk dessverre ikke å overvære denne begivenheten. Tørudbakken formidlet rørt bakgrunn for deres søknad og ønske fra Rud om en enkel og verdig markering, sammen med idrettsrådet som har betydd så utrolig mye for Nes gjennom så mange år. 

Nes blir framhevet av flere gjennom kvelden som en framsynt og god leder med stor tillit. En mann som selv både kan og ønsker å ta ordet  og lede forsamlingen. I går måtte han la inntrykkene synke inn, før han rørt kunne takke for medaljen og markeringen, noe han satt umåtelig stor pris på.