Hvordan søker jeg om avlastning for voksne?

Skal du søke om avlastning for voksne, ta kontakt med enhet for tjenestetildeling.