Nattarbeidet utføres med en skinnegående maskin med lift til høyspenningsanlegget. Motorstøy samt støy fra håndverktøy må påregnes. Berørte naboer varsles med SMS. Vi anbefaler publikum å følge med på hjemmesidene til Bane NOR for mer informasjon.