Skoler og barnehager – nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. 

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Modellen er et fleksibelt verktøy som gjør det mulig å planlegge mer langsiktig.

Som et smittebegrensende tiltak ble det  29. oktober innført rødt nivå på barne- og ungdomsskolene i Ringsaker, med unntak av Brøttum, Lismarka og Messenlia skoler som fortsatt vil være på gult nivå. Også barnehagene i Ringsaker vil opprettholde gult nivå. Tiltaket varer i første omgang frem til 8. november 

Trafikklysmodell

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.

gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Se trafikklysmodellen for barnehager og skoler hos Utdanningsdirektoratet.

 

Smittevernveileder for skoler og barnehager

Her kan du se Helsedirektoratets smittevernveileder for barnehager, 1.-7- trinn, ungdomsskolen og videregående skole.  

Helsedirektoratets smittevernveileder for skoler og barnehager

Helsedirektoratets smittevernveileder for barnehager.
Helsedirektoratets smittevernveileder for skoletrinn 1-7.
Helsedirektoratets smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole.
 

Når kan barnet gå i barnehage og på skole?

Lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

Både barn og voksne skal som hovedregel holde seg hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon. Dette inkluderer også lette symptomer som forkjølelsessymptomer. Unntak for barn i barnehage-/barneskolealder med rennende nese som eneste symptom og som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon; disse behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men det merkes gjerne at de er i ferd med å bli syke ved at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise, i tillegg til at de har for eksempel rennende nese eller hoste. Foreldre må derfor være ekstra oppmerksomme når barnet deres ikke virker å være helt i form og i tillegg har noen symptomer fra luftveiene, og holde det hjemme.

Om rennende nese

Symptomet «rennende nese» kan være vanskelig å vurdere, og det er mye usikkerhet rundt hvordan dette skal praktiseres. Kommuneoverlegene anbefaler at barn med nyoppstått kraftig nesetetthet/mye snørr holdes hjemme en dag eller to til man ser om det tilkommer symptomer som redusert allmenntilstand, feber eller hoste, eller om det kun utvikler seg til neserenning uten øvrige sykdomstegn. Det er i disse første dagene man er mest smittsom ved vanlig forkjølelse, slik at dette også vil kunne forebygge mye smitte av forkjølelsesvirus. Barn som utvikler neserenning som eneste symptom i løpet av barnehagedagen, og som ellers er i normal form, behøver ikke sendes hjem.

NB. Rådene kan endres fortløpende, følg gjerne med på helsenorge.no for oppdatert informasjon.

 

Når skal barn testes, og hva gjør man ved negativ test?

Alle med symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes raskest mulig. Covid-19  har ofte følgende symptomer: Feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse. Per i dag er anbefalingen at voksne bør testes også ved milde symptomer som forkjølelse eller litt sår hals. Grunnen til dette er at covid-19 kan gi svært milde symptomer hos mange.
 
Barn i barnehage-/barneskolealder med feber og hoste bør testes raskest mulig. Ved lettere symptomer anbefales det å se an hjemme et par dager. Ved rask bedring behøver de da ikke testes og kan returnere til barnehage/skole. Ved vedvarende symptomer anbefales testing.

Ved negativ test kan man gå tilbake på jobb/skole/barnehage når man er i god allmenntilstand (det vil si at man føler seg frisk og er feberfri), selv om man fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. Ved karantene skal man fullføre karantenetiden på 10 dager også ved negativ test.

Testen klarer ikke å fange opp koronaviruset i alle tilfeller, og ny test bør vurderes ved fortsatt sterk mistanke om covid-19. Det anbefales å kontakte fastlege i slike tilfeller.

NB. Merk at rådene kan endres fortløpende. Hold deg gjerne oppdatert på helsenorge.no.

Hvordan kan du snakke med barn om smitte og håndhygiene?

De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Mange barn kan imidlertid bli redde når de hører om koronavirus. Det er mange presseoppslag om sykdommen, og noen av disse kan være skremmende. Det dere foreldre kan gjøre er å snakke med barna deres.

Noen tips til hva dere kan si:

 • Som andre forkjølelsesvirus kan det smitte når noen hoster eller nyser mot deg. Derfor bør man helst hoste inn i et papirtørkle. Dersom man ikke har dette tilgjengelig er albuekroken et alternativ. Forkjølelsesvirus kan også smitte hvis man får virus på henda og deretter tar seg i ansiktet. Derfor er det viktig å vaske eller sprite hendene når man har tatt på steder som mange andre tar på, og spesielt før man skal spise.
   
 • Koronaviruset er ikke farlig for de fleste. Grunnet til at det er mye oppstyr nå, er fordi det kan være farlig for noen få.
   
 • De som kan ha blitt smittet må holde seg hjemme en stund så vi er sikre på at de ikke smitter noen andre.
   
 • De som blir veldig syke kommer til å bli lagt inn på sykehus for behandling.
   

Last ned Folkehelseinstituttets smittevernplakat

Les også Folkehelseinstituttets råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus 

 

Spørsmål og svar tilpasset barn fra Aftenposten Junior

1. Hva er koronaviruset?

Det er et virus som ble oppdaget i Kina. Det ligner på vanlig influensa. De fleste som får det, blir bare litt syke. Men noen blir veldig syke, og noen har også dødd av viruset.

2. Hva gjøres for å hindre at smitten sprer seg? 

Land over hele verden gjør alt de kan for å stoppe at flere blir smittet.

Noen land har stengt skoler, kinoer og butikker. I Kina er millioner av mennesker bare hjemme. Derfor blir det solgt mange flere Playstation og Nintendo Switch i landet enn det pleier å gjøre.

Kinesiske pengesedler blir vasket og lagret på et sikkert sted i to uker, for å fjerne eventuell smitte.

I Italia blir fotballkamper utsatt og konserter avlyst.

I Iran spilles fotballkamper uten tilskuere.

3. Hva kan jeg gjøre for å unngå å bli smittet? 

 • Vask hendene dine ofte og grundig.
 • Ikke host eller nys ut i luften. Bruk et papirtørkle, eller albuekroken.

4. Hvordan kan jeg vite om jeg er smittet? 

Koronaviruset ligner på vanlig forkjølelse og influensa. Du hoster, puster tungt, får feber og vondt i halsen.

5. Men hvordan kan jeg vite at det ikke bare er en vanlig forkjølelse?

Hvis man bor i Norge og har slike symptomer nå, er det mest sannsynlig ikke koronaviruset så lenge du ikke har vært i land der andre er smittet av viruset. Men er du i tvil, ring fastlegen eller legevakten.

6. Finnes det noen medisin mot koronavirus? 

Det finnes ingen medisin mot koronaviruset ennå. Men forskere over hele verden jobber nå for å lage det.

7. Er det farlig å bli smittet av koronaviruset? 

For de aller fleste er det ikke farlig å få koronaviruset. Men for eldre og personer som har en alvorlig sykdom fra før, kan det være farlig. 

8. Trenger vi å være redde?

Barn trenger ikke være redde for viruset. Barn blir mindre syke enn voksne. Men de fleste voksne får også bare mild sykdom. 

Kilder: Overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet, Aftenposten, NTB og CBBC.

Les artikkelen hos Aftenposten Junior

 

 

 

 

Helsedirektoratets film om koronavirus

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.

Se filmen på YouTube her