Ringsaker bibliotek ble tildelt Barne- og ungdomsbibliotekprisen 2022 for sitt målrettede arbeid for å skape leselyst og leseglede blant barn og unge.
Onsdag 22. mars feirer vi den gode barnelitteraturen og prisen med et arrangement på biblioteket i Brumunddal. Julia Sebrani fra Norsk bibliotekforening Barn og unge kommer for å overrekke oss prisen.
Vi får også besøk av Widar Aspeli, Hans Jørgen Sandnes, Peder Opstad og Mari Moen Holsve som forteller litt om sitt forfatterskap og om hvorfor de skriver for barn. Det blir også smakebiter fra bøkene deres. 

Ringsaker bibliotek har arbeidet som rettes mot barn og ungdom som sitt hovedsatsingsområde, og biblioteksjef Mette Westgaard er både stolt og takknemlig for denne prisen. 
– Vi liker å si at «Barn skal marineres i god litteratur», smiler hun. Biblioteket jobber hele tiden for å være et sted der barn og unge trives, og har egne arrangementer rettet mot de minste. 

Langsiktig og målrettet
Det er Norsk bibliotekforening Barn og unge som deler ut prisen, og juryen skriver i sin begrunnelse: «Årets vinner har gjennom mange år jobbet godt og iherdig mot målgruppen og nominasjonen for dette biblioteket vektlegger både enkelte ansattes kvaliteter og bredden av kvalitativt gode tjenester. Biblioteket har et utstrakt samarbeid med både barnehager og skoler i kommunen. De har vist mot og vilje til å teste ut nye formidlingsmetoder, som f.eks. prosjektet «Spør en smarting» og bokbad. Biblioteket har i over 20 år arrangert Litteraturuka for barn og ungdom». 
Premien er et diplom designet av Anna Fiske og 15.000,- kroner.

Viktig satsingsområde
Lesing er en grunnleggende ferdighet, og det å skape leselyst og leseglede er svært viktig. 
– Vi må sørge for at de som vokser opp får et verktøy som gjør at de klarer seg i og mestrer samfunnet. Leseferdigheter er også med på å bygge et robust demokrati, understreker Mette Westgaard.
Derfor arbeider biblioteket aktivt mot skoler og barnehager. Dette gjøres gjennom bokprater, bokkasser, lesekampanjer, barnetimer og barnehagebibliotek. 
Den kulturelle skolesekken sørger for at nå arrangerer Litteraturuke for skoleelevene  med forfattermøter, tekstverksteder og fortellerstunder.