– Det er godt å kunne gjenoppta noe av driften vår. I denne omgang er det bare åpnet for å låne og levere. En kan ikke benytte pc-ene, lese tidsskrifter og aviser eller være lenge i biblioteket. Det er satt en grense på ti minutter for hvert besøk, sier biblioteksjef Mette Westgaard.

I Moelv kan det bare være fem besøkende samtidig, mens det i Brumunddal kan være ti inne på en gang. Det er fint om en person fra hver familie kan låne og levere for alle.

Dersom man har forkjølelsessymptomer eller kjent smitte av covid-19 skal man ikke oppsøke biblioteket. For øvrig forutsettes det at alle tar smittevern på alvor og respekterer reglene om å holde avstand.

Åpningstider

Biblioteket i Brumunddal:    
mandager klokka 10:00 -14.00
onsdager klokka 14:00 -18:00
fredager klokka 10:00 -14:00
                                     
Biblioteket i Moelv: 
tirsdager klokka 10:00 -14:00
torsdager klokka 10:00 -14:00            

Ordningen med at bøker kan hentes etter avtale fortsetter. Bestillinger kan sendes til biblioteket Brumunddal på e-post biblbrdal@ringsaker.kommune.no eller til biblioteket i Moelv på e-post biblmoelv@ringsaker.kommune.no. Du kan også ringe 62 33 64 90.