Detaljert tidspunkt den 31. august og 1. september.   

31. august - Oppfølgning av deltagere i høsten 2020 (de som har deltatt på første runde):
Alt. 1 på Sjusjøen
Morgen:      Oppfølgning av ledere (hvordan forsterke salgskulturen)
Formiddag: Oppfølgning av ansatte fra forrige runde. Her foreslår vi at deltagere representerer de som kan påvirke salget i dialog med kunde.

Alt. 2 på Prøysenhuset
Ettermiddag: Oppfølgning av ledere (hvordan forsterke salgskulturen)
Kveld:           Oppfølgning av ansatte fra forrige runde.

1. september - Nye bedrifter/ansatte/ledere som ikke var med høsten 2020
På Prøysenhuset
Ettermiddag: Kick off ansatte fra sentrumsbutikkene og eventuelt de som ikke deltok på Sjusjøen 
Kveld:           Ledersamling for ledere til ansatte som deltar i kick off på ettermiddagen. Her kan også ledere fra Sjusjøen delta som ikke har vært med tidligere.

 

Påmelding: til tone@visitsjusjoen.no. Påfør hvor hver deltaker meldes på, ut fra rolle og ønsket tidspunkt.

Spørsmål? Kontakt 
Tone Alterskjær, tlf. 95014140, tone@visitsjusjoen.no,
Heidi T. Karlsen, tlf. 91626968, heidi.karlsen@ringsaker.kommune.no,
Frode Dalseng, frode@gsinnlandet.no eller 
Lene Jægersborg, post@gullsmedlene.no