Brøttum sykehjem ligger på Brøttum. Brøttum sykehjem har 40 langtidsplasser og et dagsenter.