Brøttum sykehjem ligger på Brøttum, og administeres gjennom Omsorgsdistrikt Moelv.

Brøttum sykehjem har 40 langtidsplasser.