Brumunddal sykehjem er lokalisert sør i Brumunddal, og gir sykehjems- og dagtilbud tilbud til den søndre delen av Ringsaker kommune. 

Brumunddal sykehjem består tre avdelinger for langtidsopphold. Avdelingene har fra 26 til 28 plasser. totalt har de omlag 64 årsverk, samt ledere. 

I en fløy ved senteret, finner du enhet for demente. Videre er det her administrasjonen for omsorgsdistrikt Brumunddal er lokalisert.