Det er utarbeidet et oppstartnotat for planarbeidet . Dette oppstartnotatet oppsummerer grunnlaget og målsettingene for planarbeidet. Dette ble behandlet av planutvalget 1. november 2017.  

Planområdets utstrekning ved oppstart og dokumenter i saken kan sees i planinnsyn.

Det oppfordres til å gi innspill/uttalelser til planarbeidet via funksjonen "gi tilbakemelding" i planinnsyn. Uttalelser/innspill kan også sendes til Ringsaker kommune i e-post eller brev. Siste frist for uttalelse til oppstart er 18. januar 2018. 

Ringaker kommunen inviterer til informasjonsmøte onsdag 29. november 2017. Møtet finner sted på Fagerlund skole kl 18.00. Der blir det informasjon om aktuelle tema for planarbeidet. 

Grunneiere innenfor planområdet får brev i posten i tillegg til kunngjøring av planarbeidet.