Det er utarbeidet et oppstartnotat for planarbeidet . Dette oppstartnotatet oppsummerer grunnlaget og målsettingene for planarbeidet. Dette ble behandlet av planutvalget 1. november 2017.  

Planområdets utstrekning ved oppstart og dokumenter i saken kan sees i planinnsyn.

Det oppfordres til å gi innspill/uttalelser til planarbeidet via funksjonen "gi tilbakemelding" i planinnsyn. Uttalelser/innspill kan også sendes til Ringsaker kommune i e-post eller brev. Siste frist for uttalelse til oppstart er 18. januar 2018. 

Grunneiere innenfor planområdet får brev i posten i tillegg til kunngjøring av planarbeidet.