Saken ble behandlet og vedtatt av kommunestyret den 17. juni 2020 sak 34/20. I vedtaket forsterket kommunestyret planens bestemmelser om estetikk og byggeskikk ved at også det arkitektoniske uttrykket skal tas med og vektlegges. 

Plandokumentene kan sees i Plandialog. Ved eventuell klage, oppfordres det til at klagen sendes inn via funksjonen "Gi tilbakemelding" i plandialog. Klagen kan også sendes til kommunen i -post eller brev. Siste frist for klage er 14. august 2020. 

Krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller krav om erstatning etter §15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.