Brumunddal sykehjem består tre avdelinger for langtidsopphold. Avdelingene har fra 26 til 28 plasser. totalt har de omlag 64 årsverk, samt ledere. 

I en fløy ved senteret, finner du enhet for demente. Videre er det her administrasjonen for omsorgsdistrikt Brumunddal er lokalisert.