Et forebyggende kurs til foreldrepar som har vært sammen lenge nok til å ha oppdaget at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Bufferkurs tilbys hos de fleste familievernkontor i Norge. I Ringsaker vil vi arrangere dette kurset ved forespørsel og nok antall påmeldte par.

 

Kurset er gratis og går over 6 ganger, 3 timer pr samling eller over to hele dager. 

For mer informasjon om kurset, ser her

Er du nysgjerrig eller ønsker å delta på kurs, ta gjerne kontakt med oss: 

Jane Opdahl Sørensen, tlf. 489 97 672

eller send en e-post til familieveiledning@ringsaker.kommune.no

 

 

ufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Dette er en normal utvikling i de fleste parforhold, fordi alle par består av to ulike individer, som alltid vil ha en viss andel personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i lite

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Dette er en normal utvikling i de fleste parforhold, fordi alle par består av to ulike individer, som alltid vil ha en viss andel personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører i neste omgang til en viss andel konflikter eller utfordringer som ikke forandrer seg, og som ikke kan løses en gang for alle gjennom konstruktive forhandlinger, slik en del enkeltstående konflikter kan. Nyere forskning på par tyder på at faktisk de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Og hva gjør vi da?

 

Heldigvis er det mange par som intuitivt klarer å håndtere også disse forskjellene - ja, som til og med klarer å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet. Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne fremskaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhol

 

d. Bufferkurset bygger på denne kunnskapen.

Bufferkurset holdes vanligvis enten som et kurs over fem ganger (ukentlig eller sjeldnere, 2 1/2 - 3 timer per gang) eller som helgekurs. Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere. Hver kursgang eller kursdag evalueres skriftlig i bufferkurset.

 

Det kreves relevant høyere utdanning og erfaring med parterapi for å kunne bli bufferkursleder.

n grad forandrer seg. Dette fører i neste omgang til en viss andel konflikter eller utfordringer som ikke forandrer seg, og som ikke kan løses en gang for alle gjennom konstruktive forhandlinger, slik en del enkeltstående konflikter kan. Nyere forskning på par tyder på at faktisk de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Og hva gjør vi da?

 

Heldigvis er det mange par som intuitivt klarer å håndtere også disse forskjellene - ja, som til og med klarer å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet. Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne fremskaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Bufferkurset bygger på denne kunnskapen.

Bufferkurset holdes vanligvis enten som et kurs over fem ganger (ukentlig eller sjeldnere, 2 1/2 - 3 timer per gang) eller som helgekurs. Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere. Hver kursgang eller kursdag evalueres skriftlig i bufferkurset.

 

Det kreves relevant høyere utdanning og erfaring med parterapi for å kunne bli bufferkursleder.