Det overordnede formålet med barnehagedagen er nettopp å synliggjøre hvordan barnehagene jobber for å ta vare på barns nysgjerrighet. Det er opp til den enkelte barnehage å velge aktiviteter som passer for dem under Barnehagedagen. 

Fantasien skal blomstre

– Jeg gav de pedagogiske lederne utfordringen med å finne aktiviteter som passer for deres barnegrupper. Noen barn skal ut og forske på snø i dag, mens andre skal gjøre ulike eksperiment innendørs med blant annet brus og mentos, såpebobler og «bakepulvervulkaner», forteller barnehageleder Britt Merete Hval. 

– Barnehagedagen er en god anledning til å fokusere på hvordan vi i barnehagen kan møte barna med et åpent sinn og stille åpne spørsmål som setter sving på fantasien. Når vi lar barna være «forskere», kan vi stille spørsmål av typen «hva tror dere vil skje nå»? Vi har jobbet mye med barns medvirkning, og det skal vi gjøre også i dag, legger barnehagelederen til. 

Såpebobler og brusende moro

De minste fikk lage såpebobler og teste fysiske lover ved å undersøke hvilke ting som flyter og hvilke ting som synker i møtet med vann. Førskolebarna gjennomførte et eksperiment med Mentos og brus. 

– Det skal ikke så mye til for å begeistre barna. Det er nok å legge til rette for en aktivitet litt utenom det vanlige. Det er utrolig givende å se hvordan barna ivrer etter å komme i gang og hvor engasjerte de blir i arbeidet med slike aktiviteter, avslutter Hval. 

Les mer om «Barnehagedagen 2019» hos Utdanningsforbundet