Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019 – 2021.

Et av tilbudene til Psykisk helse og rustjeneste i Ringsaker Kommune, er å delta i friluftsgruppa som går på tur hver torsdag, hele året rundt. Her er det tid til å lytte, tid til å snakke, og rom for å bare være.

Turer i skog og mark

– Tjenesten er en del av tilbudet på Drengestua dagsenter, og er vedtaksbasert. Den er for de over 18 år som har en tjeneste i psykisk helse og rus, forteller ansatt ved Drengestua dagsenter, Veronika Evensen. Alle som er med, har hvert sitt individuelle mål med å delta i gruppa. Det settes både delmål og hovedmål, alt utfra hvilke behov man har.

Deltakerne i Friluftsgruppa er med på å sette opp turplanen for de ukentlige gåturene, og det er stor variasjon i både terreng og lengde på turene. Det er ikke antall kilometer de går som er det viktige, men at de er ute på tur sammen og kan snakke om alt det de opplever ute på turene.

– Det å være ute er god terapi i seg selv. Turene er en fin inngang til årets tema. I det å «gi tid» ligger blant annet å gi seg selv tid til å lytte og være sammen. For mange er det lettere å snakke med andre når man er på tur og i bevegelse, så disse turene gjør mye for mange, sier miljøterapeut Mona Ophaug Bekkelund.

Viktig sosial arena

For brukerne er tjenesten en sosial arena, hvor man kan få et pusterom i hverdagen. 

– Tilbudet handler mye om å treffe andre og ha en sosial arena. Vi ser at brukerne blir veldig trygge på hverandre i gruppa, og at de lett finner tonen på tur. Det å være ute er god terapi i seg selv, det er godt for den psykiske helsen å få luftet hodet og brukt kroppen litt, sier Ophaug Bekkelund.

– Jeg merker at det hjelper på psyken å være ute. Mange trenger litt drahjelp for å komme seg ut, og da er dette et fint tilbud.  I denne gruppa snakker alle med alle, og vi har blitt en fin gjeng, sier en av brukerne.

– Hadde jeg ikke hatt dette tilbudet en fast dag i uka, hadde jeg sittet mye i sofaen. Det er ikke bare det at vi er ute og går – vi griller og spiser sammen, lærer litt om historien rundt stedet vi går til, har gode samtaler og løser verdensproblemer. Turer i skog og mark hadde skulle vært på resept, istemmer en annen.