– Den gode utviklingen i Ringsaker fortsetter, til tross for et år der mye har blitt satt på vent for mange. Dette viser at Ringsaker er en attraktiv bokommune og at strategien virker, sier rådmann Jørn Strand.   

Store flyttebevegelser

I fjerde kvartal i 2020 økte innbyggertallet med 69 personer. Sammenholdt med de tre foregående kvartalene gir dette en befolkningsvekst i 2020 på 129. Prosentvis er veksten på 0,37 prosent, mens landet hadde en vekst på 0,44 prosent.

Det er i all hovedsak tilflytting som er årsaken til befolkningsveksten i Ringsaker. Det er store flyttebevegelser i løpet av et år. Til sammen flyttet det i 2020 1657 personer inn til Ringsaker, mens det flyttet 1513 personer ut. 

– Dette viser at folk aktivt velger å bosette seg i Ringsaker, og at Ringsaker har blitt en stadig mer attraktiv kommune å flytte til, konstaterer rådmannen.  

Strategisk vekst

Ringsaker har hatt en positiv befolkningsutvikling de siste 15 årene. Rådmannen mener det nå blir viktig å stå fast ved strategien som kommunen trofast har fulgt de senere årene, samtidig som en hele tida må tilpasse og utvikle den i takt med tida og de muligheter som byr seg.

– Ringsakersamfunnet har utviklet seg enormt de senere år. Mye av dette skyldes et tett samarbeid mellom kommune og næringsliv. Vi har en grunnleggende, offensiv holdning til å gripe muligheter, og det må vi fortsette med! Vår felles vilje og evne til konkret handling står sentralt. Det er viktig at vi framover står ved strategien, løfter den inn i ei ny tid og satser videre for å skape vekst og utvikling i Ringsaker, regionen og Innlandet, avslutter rådmannen.    

 

2020 Kongsvinger Hamar Lillehammer Gjøvik     Ringsaker Løten      Stange Elverum Landet
Befolkning inng. året 17829 31369 28345 30560 34768 7674 21064 12542 5367580
Levendefødte 113 250 240 254 311 81 205 191 52979
Døde 173 299 228 278 323 80 178 192 40611
Fødselsoverskudd -60 -49 12 -24 -12 1 27 -1  12368
Innflyttinger 929 2305 1896 1693 1657 374 1179 1170 38071
Utflyttinger 850 2116 1756 1832 1513 423 1199 1129 26744
Nettoinnflytting 79 189 140 -139 144 -49 -20 41 11327
Folketilvekst 22 140 148 -165 129 -49 8 38 23789
Befolkning utg. året 17851 31509 28493 30395 34897 7625 21072 21292 5391369
Prosentvis vekst 0,12 % 0,45 % 0,52 % -0,54 % 0,37 % -0,64 % 0,04 % 0,18 % 0,44 %