- For Ringsaker kommune og vårt lokalsamfunn er det viktig å markere dette. Derfor arrangerer vi i høst en rekke med folkelige arrangement, sier kultursjef Asle Berteig.

Historien
Foranledningen for at brumunddølene vendte rasismen ryggen 20. september 1991, var en rekke rasistiske hendelser i lokalsamfunnet i årene i forkant. Disse hendelsene førte til at Vetle Lid Larssen skrev artikkelen «Brumunddal – stedet Gud glemte» i Aftenposten i april 1991.

I august samme år barket «Folkebevegelsen mot innvandring», med Arne Myrdal i spissen, sammen med blitzere, antirasister og brumunddøler. Et par uker senere ble det innkalt til folkemøte i teatersalen. Over 1.000 mennesker møtte opp og «Brumunddal på nye veier» ble etablert, en organisasjon som fikk stor oppslutning og sterk støtte.

20. september kom Arne Myrdal tilbake til Brumunddal og møtte et lokalsamfunn som mobiliserte og 4.000 mennesker «vendte rasismen ryggen».

Ulike arrangement
– 30 år etter denne mobiliseringen er kampen for rasisme og intoleranse langt fra over. Derfor er den markeringen vi nå gjør så viktig, sier kultursjefen.

Årets markering starter med arrangementet «Vend rasismen ryggen - 30 år» på biblioteket i Brumunddal tirsdag 7. september kl. 19. Prosjektleder for «Aksjonsplan Brumunddal», Roy Carstens, innleder kvelden. Deretter kommer forskerne Yngve Carlsson og Tore Bjørgo med foredrag om hva kommune-Norge lærte av hendelsene i Brumunddal og om hvordan høyreekstreme og rasistiske ytringer har utviklet seg siden den gang.  

– Biblioteket er en arena for samtaler og debatt, og vi vil bruke denne arenaen inn mot årets markering, sier biblioteksjef Mette Westgaard.

Samme dag som Bjørgo og Carlsson kommer til Brumunddal, veileder de fagfolk i  Helsinki og København i kampen mot ekstremisme.

- Det er inspirerende å tenke på at vi her i Brumunddal klarte å skape noe som fortsatt er aktuelt og som kan brukes i andre kommuner og samfunn, sier Westgaard.

16. september kommer forfatter Yohan Shanmugaratnam til biblioteket. Han forteller om hvordan «slaget i Brumunddal» opplevdes for en innvandrergutt i trygge Ås kommune. Denne hendelsen var med på å forandre hans syn på Norge. I tillegg kommer forsker Cora Alexa Døving med foredraget «Hverdagsrasismens karaktertrekk»..

Rasisme på timeplanen
Ringsaker kommune setter også rasisme og intoleransen på agendaen for elever og lærere.  I løpet av uke 37 vil alle ungdomsskoleelever i kommunen bli presentert for rapporten «Lytt til oss», om hverdagsrasisme bland ungdom i Innlandet, samt jobbe med et undervisningsopplegg utarbeidet av Likestillingssenteret. Målet er å gjøre elevene oppmerksomme på egne holdninger og reflektere over dagens situasjon. I tillegg får 9. klassingene se danseforestillingen «Hello», hvor tre ungdommer med røtter i ulike kulturer forteller sine historier.  

- Det har vært viktig for oss å få med ungdommene i årets markering, sier kultursjefen.  

Vender rasismen ryggen på ny
Uken avsluttes med en stor markering på torget i Brumunddal lørdag 18. september kl. 12. Da inviterer Ringsaker kommune sine innbyggere til å vende rasismen ryggen på ny. Hit kommer blant annet artist Phung Hang og leder i Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, i tillegg til lokale artister og skoleelever.

- Vi ønsker å mobilisere innbyggerne til å vende rasismen ryggen igjen, 30 år etter. Arbeidet er ikke over, vi må fortsatt jobbe for at vårt samfunnet skal være et godt sted å bo for alle, sier kultursjefen.

Billetter
Arrangementene er gratis, men krever billett. Disse bestilles på Hoopla:
Tirsdag 7. september: Bestill billett her 
Torsdag 16. september: Bestill billett her 
Lørdag 18. september: Bestill billett her 

HER kan du se hele programmet.