Jon Røyne Kyllingstad har skrevet boka "Rase - en vitenskapshistorie" og snakker med Camara Lundestad Joof  om hvordan rasetenkningen kan ha preget vitenskap og samfunn i større grad enn vi til nå har anerkjent. Fram til midten av forrige århundre kunne rasistiske verdensbilder hente legitimitet og gjennomslagskraft fra det faktum at de ble ansett som vitenskapelige. 
Forestillinger om «menneskeraser» har vært brukt til å forsvare kolonialisme, slaveri og folkemord, men også gitt utallige små og store utslag i måten samfunn er organisert på – fra skolevesen til eiendomsforvaltning og medisin.

Jon Røyne Kyllingstad er historiker og er opptatt av ideer om rase, etnisitet, kultur og nasjon innen fag som antropologi, genetikk, arkeologi, historie. Han har utgitt flere bøker og arbeider nå ved Kulturhistorisk museums avdeling Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Camara Lundestad Joof er forfatter, oversetter, scenekunstner og dramatiker. Hun er husdramatiker på Nationaltheatret, rådsmedlem i Norsk kulturråd og leder faglig utvalg for scenekunst.

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal

Tid: Tirsdag 10. oktober klokka 19:00