"Dette har dere ikke fortalt meg" er et samarbeidsprosjekt med flere arrangementer  knyttet til krig og fred.  Tittelen er en kommentar en syrisk flyktning kom med etter å ha blitt fortalt hva som skjedde i Ringsaker april 1940. Historien må fortelles igjen og igjen både for nye generasjoner og nye landsmenn.

Programmet  starter lokalt - hva hendte i Ringsaker i aprildagene i 1940?  Vi tar opp jødeforfølgelser og krigsseilernes situasjon. Hva skrev vår lokale forfatter, Ronald Fangen, etter å ha sittet i tysk fangenskap?  Så forflytter vi oss til verden i dag, og lager et seminar om framtidas krigføring, robotteknologi og cyberforsvar.

Deltakere er Ringsaker bibliotek, Ringsaker kirkeakademi, og Ringsaker  historielag.

 

Bildet er tatt i aprildagene i 1940 av en kamuflert militærkolonne med norske soldater, på en bygdeveg, trolig i Åsmarka i Ringsaker. Signe Lier fra Nes var med som lotte og lagde mat for soldatene. Drosje D-84 er en Ford 1939-modell.