Mens Frida Ånnevik fikk Prøysenprisen gikk Teskjekjerrigprisen til Bjørn F. Rørvik og Per Dybvig. Selveste Æresprisen gikk til Terje Nilsen, som fulgte prisutdelingen på telefon. 

I tillegg til prisutdelingen var det kulturelle innslag med Prøysenhusets formidlere, Geirr Lystrup, Lars Bremnes og prisvinnerne.