Mottakeren av årets pris ble offentliggjort mandag 15. oktober, og i juryens begrunnelse for at valget falt på Fagerlund skole pekes det på skolens arbeid med likeverd og inkludering, gode relasjoner både elever imellom og mellom elever og ansatte, skole-hjem samarbeid og langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert arbeid med elevenes læringsmiljø. 

Likeverd og samhold
Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en skole som har utmerket seg ved «å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte». Fagerlund skole har mange flerkulturelle barn, som representerer 28 nasjonaliteter og 24 språk.  
 
– Likeverd og inkludering er sentralt for arbeidet på Fagerlund. Vi er opptatt av at våre ulike nasjonaliteter og språk skal synes i skolehverdagen. Vi søker å ha god kompetanse i kollegiet, skape gode holdninger på skolen og et nært samarbeid med foreldrene, sier Ødegård. 
 
Systematikk
Det var en enstemmig jury som avgjorde at årets pris skulle gå til Fagerlund skole. Skolen får ros for sitt systematiske og langsiktige arbeid, og juryen berømmer arbeidet med å nå hver enkelt og legge til rette for best mulige lærings- og utviklingsmuligheter. Her trekkes fram både det forebyggende arbeidet og tiltak rettet mot ulike elevgrupper. 
 
– Dette er en stor dag, og jeg vil benytte anledningen til å gi Fagerlund skole mine hjerteligste gratulasjoner. Det er fantastisk at både lærere og elever får en slik anerkjennelse for det langsiktige, systematiske og målrettede arbeidet som gjøres i skolen hver dag, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.