– Som organisasjon har Norsk folkehjelp et fortrinn ved at vi er vant til å være i beredskap nesten kontinuerlig. Vi har et godt rustet mannskap som er klare til å gå inn i alt fra små til store operasjoner. Med 14 akutthjelpere på laget har vi folk i beredskap som kan bistå i krevende operasjoner, sier Geir Nilsen i Norsk Folkehjelp, som understreker at organisasjonen kan bistå kommunen der det trengs.

Kan redde liv i akutte situasjoner

– Vi har mannskap som har kompetanse til å utføre oppgaver i hjemmetjenesten, på sykehjem eller i andre institusjoner. Vi kan også bistå med alt fra matservering til psykososial oppfølging via telefon. Skulle det bli lang utrykningstid på ambulanse 113, kan våre folk rykke ut i påvente av lege og ambulansepersonell. Det kan redde liv, understreker Nilsen.

Hjemkjøring av mat og medisiner til personer i risikogruppene har også vært en viktig oppgave for Norsk folkehjelp den siste tiden.

– Vi leverer for eksempel mat og medisiner på døra til beboerne på Tømmerli omsorgsboliger. Vi har en felles chat-gruppe hvor vi kan melde inn oppdrag og behov. I går fikk vi inn en melding om en innbygger som trengte å få varer hjemkjørt. Det løste vi på under tre minutter, sier Nilsen.  

Fullt fokus i bygdene – ingen beredskap i fjellet

Norsk Folkehjelp har nå har fullt fokus på å hjelpe folk i bygdene som er rammet av koronakrisen.

– Allerede tidlig i mars trakk Norsk Folkehjelp ut all beredskap fra fjellet for å kunne ha fullt fokus på bygdene i koronakrisen. Vi så oss også nødt til å stenge ned all aktivitet rettet mot barn og unge slik at vi har friske mannskaper etterhvert som det blir behov for dem, sier Nilsen.

Setter pris på noen å snakke med

Ragni Grude Amb fra Brumunddal sanitetsforening og Norske Kvinners Sanitetsforening forteller om rask omstillingsevne i frivilligheten.

– Til vanlig har Brumunddal sanitetsforening blant annet faste opplegg med vaffelsteking og matservering for de eldre på Tømmerli sykehjem. På grunn av koronaviruset, må vi nå hjelpe til på andre måter. Den siste tiden har vi blant annet gått i dialog med personer som oppholder seg på Mølla Storsenter, forklarer hun.

– Mølla er ikke bare et butikksenter, det er et treffsted for mange. Kafeen er normalt et samlingspunkt for godt voksne eller yngre som ikke er på jobb på dagtid. Nå som den er stengt, har vi pratet med mange som oppholder seg på senteret. En samtale kan typisk handle om koronavirus, smittevern og viktigheten av å holde avstand. Vi kan – på en hyggelig måte – si at det er lurt å holde seg hjemme, forklarer Amb.

I tillegg til Brumunddal Sanitetsforening og Norsk Folkehjelp er det flere andre organisasjoner som også har samarbeidsavtaler med Ringsaker kommune.

– Frivilligheten i Ringsaker består av mange ildsjeler og vi vil rette en stor takk til hver og en av dem. Deres innsats er helt uvurderlig når vi står i en situasjon som påvirker samfunnet i så stor grad som dette, sier ordfører Anita Ihle Steen.