Hva skal bygges?

Det skal bygges firefelts motorveg fra Ankvern i sør til Moelv i nord, samt 9,5 km gang- og sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private og kommunale veger samt én rasteplass.

Det skal også bygges fem planfrie kryss og totalt 39 ulike konstruksjoner, herunder åtte bruer i linja, overgangsbruer i tre og betong samt 15 kulverter.

Nabokontakt

Veidekke har opprettet en varslingstelefon med telefonnummer 92 47 14 93 for å ivareta alle som blir berørt av arbeidene. 

Har du spørsmål eller ønsker å varsle om forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidet, vennligst ta kontakt på telefonnummeret over. 

SMS-varsling

nabovarsling.no kan du registrere deg for å motta SMS i forkant av sprenging på strekningen Ankvern-Moelv. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 minutter før sprengning.