Rambøll sitt brev med varsel om endring kan ses her med tilhørende vedlegg:
- Høringsbrev
- Notat som beskriver foreslått endring

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til iver.reistad@ramboll.no, eller til Rambøll Norge AS, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer, innen 10. februar 2020.