Støy

Riving av Kastbakken bru vil medføre støyende arbeider. Særlig sprengningsarbeidene i forbindelse med dette vil kunne være til sjenanse for naboer og eiendommer i nærheten av anleggsområdet. 

Peab har engasjert et firma som vil fotodokumentere tilstanden på tilstøtende boliger. Firmaet vil også montere rystelsesmålere for å sørge for at arbeidet ikke overskrider tillatte grenseverdier. 

Arbeidstider

Arbeidet er planlagt til følgende tider:

  • Mandag – torsdag 7-22
  • Fredag 7-21
  • Lørdag 08-18

Trafikk

Det vil bli mange små og noen store omlegginger av veier rundt anlegget i perioden 1. oktober 2019 til juni 2021. Omlegging blir godt skiltet. 
Kontaktpersoner