Skolens rektor Ann-Therese Dalbakk Nomerstad er elevrådskontakt, og hjelper elevene med klasse- og elevrådsarbeid. Elevrådet jobber med å fremme elevansvar i skolemiljøet. Gjennom klasse- og elevrådsarbeid skal elevene lære demokratiske arbeidsmåter. Elevrådet er representert i skolens SU.