Lørdag arrangerte Venner av Mo og Ringsaker kommune kulturminnedag på Mo gård. Ni frivillige lag og foreninger med over 50 aktører fylte tun, hage, stabbur og hovedhus med ulike aktiviteter. Og publikum møtte opp i lange baner.

- Det var veldig gledelig å se at det også kom unger til Mo denne dagen, sier Leif Østmo i Venner av Mo. 

Ringsaker Historielag kunne fortelle at barna plukket potetfårene tomme i løpet av arrangementet. Historielaget satte i vår poteter på Mo nettopp med tanke på denne dagen.

Historisk mote

I hagen gikk baksten til Baker Kristiansen unna mens Ringsaker Bygdekvinnelag inviterte til historisk motevisning.

- Klær er kulturminner og i dem ligger det mye historisk kunnskap, sa konferansier Lise Holland til publikum og guidet dem gjennom samfunnsutviklingen på 1900-tallet gjennom klesmoten.

Fullt hus

Allerede en halv time før arrangementet starter var det kø ved hovedporten. På grunn av koronarestriksjoner kunne arrangørene kun slippe inn 200 personer denne dagen.

- Uten restriksjoner hadde det nok vært over 400 gjester på tunet. Vi skulle gjerne ha sluppet inn alle sammen, men det lot seg dessverre ikke gjøre, sier Østmo i Venner av Mo.

Han lover å åpne dørene til den staselige gården ved senere anledninger.

- Mo skal tas vare på gjennom bruk, sier Østmo. 

Alle foto: Janna Opheim