Maja Sojtaric  og Brynhild Marit Berger Møllersen samtaler om det å være norsk – og nordnorsk! – og hvordan det kan «kombineres» med å ha en annen etnisk og kulturell bakgrunn.
Maja Sojtaric er journalist og arbeider som kommentator og kultur-/musikkanmelder i avisa Nordlys. Hun kom til Norge som flyktning fra Bosnia da hun var 13 år gammel og har bodd i Tromsø de siste 20 åra.  Hun er ikke redd for klar tale, og i debatten om det å være norsk nok, hevder hun at det er fullt mulig å ha tilhørighet i det norske fellesskapet selv om en har bakgrunn fra et annet land. Årene i Nord-Norge er en vaksine mot smale perspektiv, som hun sier. 
Brynhild Marit Berger Møllersen er journalist i Østlendingen.
Arrangementet er en del av prosjektet "Norsk nok" og er støttet av «Fritt ord».

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal
Torsdag 16. november klokka 19:00