Planutvalget har vedtatt endring av reguleringsplan for kvartalet avgrenset av Berger Langmoens veg, Badstuvegen, elva og Ringsakervegen, også benevnt "Midtbyen".  Tema for endringen er alternativ mulighet for å bygge lavere og uten vilkår om kino, hotell/overnatting og servering, bildelingsordning, romsligere løsning ved elvepromenaden mm. 

Saksframlegg og vedtak kan leses her

Vedtaket kan påklages. Klagefrist er 6 juni. Eventuell klage må sendes skriftlig til Ringsaker kommune. 

Lenke til innsyn i planregister- B/F/N8 Badstuvegen 

Lenke til innsyn i planregister - Brumunddal sentrum. Endringen er ført som en planbehandling "mindre endring"