De som har fastlege i Norge, kontakter fastlegen for å få etterregistrert koronavaksinen der. Dersom du ikke har fastlege kan du kontakte Moelv helsestasjon for bestilling av time. For etterregistrering må du møte fysisk til timen og medbringe dokumentasjon på satt vaksine, samt legitimasjon. Les informasjonen under nøye.

Hva må til for å få registrert vaksinen?

  • Vaksinen må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA)
  • Personen som har blitt vaksinert må har norsk fødselsnummer eller d-nummer
  • Du må vise troverdig, skriftlig dokumentasjon

Hva er troverdig, skriftlig dokumentasjon?

  • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS (EU digital COVID Certificate)
  • Annen troverdig skriftlig dokumentasjon av vaksinasjonen(e). Dersom det er usikkerhet knyttet til skriftlig dokumentasjon, må behov for godkjent antistofftest hos lege/fastlege i Norge vurderes.
  • Les mer om etterregistrering av koronavaksine på regjeringen.no


For bestilling av time:

Kontakt Moelv helsestasjon, tlf: 404 34 352