– Vår jobb er å aldri si nei. Vi skal alltid forsøke å finne en løsning på henvendelsene vi får til servicesentret, legger Finneid til.

I tillegg til de tradisjonelle «førstelinjetjenestene», som resepsjons- og sentralbordtjenesten, råd-, veiledning- og informasjonstjeneste, driver servicesenteret med forberedende, regelorientert og skjønnsmessig saksbehandling. 

– Servicesenteret gir veiledning og saksbehandling i tomte- og byggesaker, skjenke- og serveringssaker, parkeringstillatelser, søknader om skoleskyss og om startlån i Husbanken. I tillegg vi har ansvar for tildeling av kommunale boliger, utleie av idrettshaller, kulturbygg og torgplasser – for å nevne noe, sier Finneid. 

Innbyggerne i fokus

– Vi har innbygger- og servicefokus i alt vi gjør. Vi jobber for å behandle alle som bosetter seg i Ringsaker likt. Det spiller ingen rolle om de tilflyttende kommer fra andre kommuner eller om de er flyktninger – alle er nye innbyggere, sier servicekonsulent Jan Olsen, som kan fortelle at servicesenteret hittil i år har bosatt 52 flyktninger.

 – Alle nye innbyggere skal føle seg velkomne i Ringsaker. Derfor sender vi ut «velkomstpakker» med brosjyremateriell og informasjon om hvordan det er å leve, bo og jobbe i Ringsaker – og hva slags aktiviteter og tilbud som finnes i regionen. 

–  Servicesenteret er gjerne det første kontaktpunktet nye innbyggere har med kommunen, og derfor er det viktig at de føler seg godt ivaretatt i kontakt med oss, legger Olsen til. 

Omfattende satsning på kommunikasjons- og tolketjeneste

Stadig mer av informasjonen servicesenteret produserer, blir nå tilgjengelig på flere språk, som for eksempel arabisk. Konsulent Randa Alkhider har jobbet på servicesenteret åtte måneder, og spiller en sentral rolle i kommunens tolketjenester. 

– For arabisktalende som flytter til kommunen, er det en trygghet å møte en tolk som kan hjelpe dem med å gjøre seg forstått. Vi er opptatt av at nye innbyggere skal finne seg til rette raskt, og derfor er dette et viktig arbeid, sier Alkhider. 

Les mer om kommunens servicesentre 

Foto (f.v): Leder for førstelinjetjenesten ved servicesenteret i Brumunddal, Astrid Finneid, servicekonsulent Jan Olsen og konsulent Randa Alkhider.