Vi har store lekeområder i tilknytning til skolen. Skoleområdet inneholder blant annet fotballbane, kurvballbane, lekeapparater, sandkasse i tillegg til skogsområder. Rundt skolen er det fantastiske naturområder. Vi benytter skolens nærområde i ordinær undervisning, og i forbindelse med skolens satsing på uteskole.

Skolens visjon er «trygghet i læring og lek». Med dette mener vi ikke bare fysisk trygghet, men elever som er trygge på seg selv, og hva de står for. Læringen og leken skal sørge for at elevene får den kunnskapen de trenger til fremtidig skolegang og arbeidsliv.  Alle tiltak ved skolen har som overordnet mål å gi den enkelte elev et best mulig læringsutbytte – faglig og sosialt. Gjennom et godt samarbeid mellom skole og hjem skal vi gi hver enkelt elev et godt læringsmiljø .