Våren 2020 arrangerer Hedmarken landbrukskontoret og landbrukskontoret i Ringsaker en møteserie om "fornybare energikilder for landbruksbygg". Her er det mulig å få påfyll av kunnskap om klimasmarte investeringer som er retta mot de ulike produksjonene og bygningene som er på gården.

Meld deg på de møtene som du ønsker å delta på. Det er gratis å delta men vi ønsker påmelding på grunn av servering.

Påmelding elektronisk på denne linken.

Komplett program for hele møteserien finner du her. Og detaljert program for møtet 23. januar 2020 finner du her.

Merk deg følgende datoer og tema:

  • 23. januar kl. 18.30-21.30, Mjøstårnet

Inspirasjonskveld om fornybare energikilder for landbruksbygg.

  • 30. januar kl. 10.00-14-00 på Blæstad

Landbruksbygg i tre

  • 6. februar kl. 10.00-.14.00 Brugata 8, Brumunddal

Solenergi

  • 13. februar kl. 18.30 -21.30, Blæstad

Bruk av varmepumper i landbruksbygg og fossilfrie energiløsningerkorntørker

  • 3. mars kl. 09.00-14.00, Lena - Valle vidergående skole

Studietur om biogass

  • 10. mars kl. 10.00-14.00, Mjøstårnet

Flis- og halmfyringsanlegg

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Klimasats/Miljødirektoratet.

Ønsker du mer informasjon, så ta kontakt med Gerd Lodden Solberg, tlf. 96 94 20 81,Sigrun Sigurjonsdottir, tlf. 96 94 20 80, eller Mari Hulleberg (Hedmarken landbrukskontor), tlf. 40 03 62 30.